Polityka prywatności

 Wersja do druku Wersja do druku

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego i osób go odwiedzających oraz dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.omer.pl jest Impax-Metal K. Kotowicz Sp.j.. z siedzibą w Rzeszowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153210; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, . Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP: 8131360080; REGON: 690416915, adres poczty elektronicznej: info@omer.pl. - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922 z późń. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Sklep internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronach omer.pl

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są tylko w celu realizacji umowy sprzedaży.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów/ Usługobiorców korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do faktury (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do przesyłki (jeżeli jest inny niż adres dostawy), a w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta/Usługobiorcy.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  3. podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora

  4. odpowiednie organy państwowe na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  5. inne osoby i podmioty – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania sprostowania danych osobowych, uaktualnienia, uzupełnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany początku nienijszej Poltyki prywatności.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

III. Cookies

 1. Niniejszy Sklep internetowy korzysta z technologii "cookie". "Cookie" to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera,  laptopa, na karcie pamięci smartfona lub tabletu z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. Plik ten, zwany "cookie" (ciasteczko) w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikację osoby odwiedzającej tą witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

 2. Zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone, pod warunkiem, że użytkownik zostanie o tym poinformowany - podstawa prawna z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Brak jest jednak jednoznacznego określenia w przepisach o sposobie informowania użytkownika o fakcie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny. Dlatego zwyczajowo i powszechnie przyjętą praktyką jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych "polityka prywatności".

 3. Informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików "cookie" wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Więcej informacji o sposobie blokowania plików "cookie" w danej przeglądarce można znaleźć w funkcji Pomocy tej przeglądarki. Jednocześnie graniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wyłączenie plików cookie w przeglądarce:

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari 

 1. Pliki "cookis" wykorzystuje się w celu:

 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani oraz  utrzymania sesji Użytkownika pozwalającej pozostać zalogowanym przy przejściach między podstronami Sklepu,

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia,

 • oceny korzystania z witryny przez użytkownika, dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika,

 • tworzenia statystyk strony i monitorowania ruchu na stronie zapisując dane, które w żaden sposób nie mogą umożliwić identyfikację osoby, a jedynie pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych,

 • identyfikacji unikalności użytkownika poprzez identyfikację jego adresu IP,

 1. Dane zbierane przez Sklep internetowy mają charakter zbiorczy i anonimowy i nie zawierają cech mogących posłużyć identyfikacji osoby odwiedzające stronę.

 2. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" i "stałe": - cookies "sesyjne" (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). - cookies "stałe" (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich automatycznego usunięcia.

 3. Administrator korzysta z usługi analizy ruchu internetowego, do czego stosowana jest technologia "cookie", za pomocą usług dostarczanych przez Netshare Sp. z o.o.; Al. Stanów Zjednoczonych 61A, budynek Blue Point, 4 piętro, 04-028 Warszawa (http://www.stat24.com) Zapisane w nim informacje służą do:
 • analizy ruchu internetowego na witrynie, identyfikację internautów odwiedzającym witrynę wyłącznie w celu wyróżnienia pojedynczych użytkowników poprzez odróżnienie systemów komputerowych, z których ci użytkownicy łączą się z witryną,

 • daty wejścia na witrynę,

 • geolokalizacji oraz w celu odróżnienia użytkowników nowych od powracających.

 1. Zgodnie z polityką prywatności Netshare Sp. z o.o., znajdującą się pod adresem http://www.stat24.com/Polityka-prywatnosci/index.html lub innym adresem wskazanym przez ta spółkę na swojej stronie, stat24.com kieruje się zasadami (wyciąg z polityki prywatności stat24.com):
 • Netshare nie łączy danych rejestrowanych podczas realizacji usługi z innymi danymi w sposób umożliwiający wskazanie konkretnej osoby odwiedzającej obsługiwaną witrynę.

 • Netshare nadaje 'cookie' internautom odwiedzającym strony klientów wyłącznie w celu wyróżnienia pojedynczych użytkowników poprzez odróżnienie systemów komputerowych, z których ci użytkownicy łączą się z witryną oraz w celu odróżnienia użytkowników nowych od powracających. Cookie jest plikiem tekstowym, zawierającym jedynie zaszyfrowany identyfikator.

 • Netshare gwarantuje pełną poufność danych gromadzonych w trakcie realizacji usługi na obsługiwanej witrynie.

 • Netshare nie wpływa na wyniki pomiaru - w szczególności nie może modyfikować wyników realizacji usługi.

 1. Jednocześnie użytkownik witryny ma możliwość wyłączenia obsługi plików "cookie" oraz możliwości oznaczenia danego komputera przez "opt-out cookie". Skorzystanie z możliwości stworzenia na dysku komputera pliku "opt-out cookie" w w stosunku do monitoringu prowadzonego przez Netshare Sp. z o.o. jest możliwe przez wejście na stronę stat24.com pod adresem URL: http://www.stat24.com/Pomoc---Ciasteczko-Optout_6647/index.html, gdzie można automatycznie wygenerować odpowiedni plik.

 2. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, co wskazano w pkt. 3, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać nieożliwe, m.in. z funkcji "opt-out cookie", która do poprawności działania wymaga włączenia w przeglądarce funkcji obsługi "cookie".

 3. Korzystając z niniejszej witryny Sklepu internetowego internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora i Netshare Sp. z o.o. (i inne podmioty świadczące podobne usługi na tej witrynie np. reklamowe, statystyczne itp.) dotyczących go danych w  w zawartych cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zacheca do zapoznania się z polityką prywatności po przejściu na inne strony.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
  1. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  2. zabezpiecza przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne mające zapobiec pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  3. Certyfikat SSL.
X
2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.